ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์พม่า ทัวร์บาหลี ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์ลาว

ทัวร์ภาคเหนือ  ทัวร์ภาคใต้  ทัวร์ภาคอีสาน  ทัวร์ภาคตะวันออก  ทัวร์ภาคกลาง
                   หน้าหลัก     ทัวร์ต่างประเทศ     ทัวร์ในประเทศ     แพคเก็จทัวร์    Incentive Tour    Gallery      ติดต่อเรา  
 
 
   Photo Gallery
         
เกาหลี มาเลเซีย พม่า จางเจียเจี้ย สามพันโบก
         
   
นครวัด ญี่ปุ่น สิงคโปร์    
 
 
 
 
  Group Tour Photo Gallery ภาพท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ หมู่คณะ
 
ธกส. สาขายางตลาด และ สาขาโคกศรี จ.กาฬสินธุ์ ทัศนศึกษา เกาะช้าง 29 พ.ค.-1 มิ.ย.58
ร.ร.คริสตสงเคราะห์ ทัศนศึกษา ตรัง-สุราษฎร์ธานี 5-9 พ.ค.58
คณะผู้บริหาร โรงเรียนคาทอลิค สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ทัศนศึกษาดูงาน ญี่ปุ่น 19-24 เม.ย. 58
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์นราธิวาส ทัศนศึกษาดูงาน ปรเทศเกาหลีใต้ 23-27 มี.ค.58
ร.ร.แม่พระสกลสงเคาะห์ บางบัวทอง ทัศนศึกษา ประเทศเกาหลีใต้ 17-21 มี.ค.58
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น 6-10 มี.ค.58
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดูงานและทัศนศึกษา หาดใหญ่ สตูล หมู่เกาะตะรุเตา เกาะหลี่เป๊ะ 28 ก.พ.-4 มี.ค. 58
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ตัวแทนมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมประชุม PULINET 2015 ทัศศึกษาและดูงาน Danang University เวียดนาม
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ชลบุรี ทัศนศึกษา สตูล หมู่เกาะตะรุเตา เกาะหลี่เป๊ะ 26-30 ธ.ค.57
มหาวิทยาลัยปุทมธานี ศูนย์ปัตตานี ทัศนศึกษาดูงาน ประเทศเกาหลีใต้ 19.- 21 ธ.ค.57
แสวงบุญ พม่าพระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 19-21 ธ.ค.57
ร.ร.อุทัยวิทยาคม คณะครูและนักเรียน ทัศนศึกษา และดูงานการศึกษา สิงคโปร์ 31 ต.ค.-3 พ.ย.57
มหาวิทยาลัยปุทมธานี ศูนย์ปัตตานี ทัศนศึกษาดูงาน ประเทศเกาหลีใต้ 15-19 ต.ค. 57
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ทัศนศึกษาดูงาน หน่วยงานปรามปรามการทุจริต และคอรัปชั่น ประเทศมาเลเซีย 24-26 ก.ย.57
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักวิทยบริการ ทัศนศึกษาดูงาน หอสมุด ประเทศมาเลเซีย 8-10 ส.ค.57
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักวิทยบริการ ทัศนศึกษาดูงาน กรุงปักกิ่ง 10-14 มิ.ย.57
ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ ทัศนศึกษา ประเทศเวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 29 เม.ย.- 4 พ.ค.57
ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทัศนศึกษาดูงาน ประเทศมาเลเซีย 23-25 เม.ย. 57
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ สัมมนาและทัศนศึกษา เกาะช้าง 3-6 เม.ย.57
มหาวิทยาลัยปุทมธานี ศูนย์ปัตตานี ทัศนศึกษาดูงาน ประเทศเกาหลีใต้ 30 มี.ค.- 3 เม.ย.57
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักวิทยบริการ สัมมนาและทัศนศึกษา อยุธยา พัทยา 10-13 มี.ค.57
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ปัตตานี ทัศนศึกษาดูงาน เซิ้นเจ้น ฮ่องกง 23-25 ก.พ.57
มหาวิทยาลัยสยาม และสถาบันในเครือข่าย ทัศนศึกษา ประเทศมาเลเซีย คาเมรอนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ 17-21 ม.ค.57
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ ดูงานการศึกษา ปรเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ 6-9 ม.ค.57
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา ดูงานการศึกษา ญี่ปุ่น 2-7 พ.ย.56
เวียดนาม โฮจิมินห์ เว้ ดานัง 17-20 ต.ค.56
ร.ร.ดาราสมุทร ศรีราชา ทัศนศึกษา สิบสองปันนา 14-19 ต.ค.56
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ปัตตานี นักศึกษาปริญญาโท ทัศนศึกษาดูงาน เวียดนามเหนือ 7-10 ต.ค.56
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ ทัศนศึกษาดูงาน เกาหลี 4-8 ต.ค.56
สังฆมณฑลจันทบุรี - มาเลเซีย กุชิง สิงคโปร์ 16-22 มิ.ย. 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา ดูงานการศึกษา สิงคโปร์ 8-11 พ.ค.56
ร.ร.ปัญจทรัพย์ ดินแดง ทัศนศึกษาประเทศเกาหลี 22-26 เม.ย.56
ร.ร.ปัญจทรัพย์ ดินแดง ทัศนศึกษา ตรัง-ลังกาวี(มาเลเซีย) 15-19 เม.ย.56
ร.ร.เซนต์เทเรซา หนองจอก ทัศนศึกษาปรเทศเกาหลี 17-21 มี.ค.56
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา ศรีราชา ชลบุรี ทัศนศึกษาประเทศเกาหลี 11-15 มี.ค.56
ร.ร.ปรีชานุศาสน์ ชลบุรี ทัศนศึกษา ประเทศญีปุ่น โตเกียว-โอซาก้า 6-11 มี.ค.56
โรงเรียนคาทอลิค สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ทัศนศึกษาดูงาน สิงคโปร์ 15-17 ม.ค.56
ร.ร.เรืองวิทย์พระหฤทัย อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ทัศนศึกษา เวียงจันทน์ ภูเรือ 25-29 ธ.ค.55
ร.ร.เซนต์เทเรซา หนองจอก ทัศนศึกษา เชียงราย ภูชี้ฟ้า แม่สาย 25-29 ธ.ค.2555
ร.ร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ ทัศนศึกษา เวียดนาม โฮจิมมินห์ ดาลัด 25-29 ธ.ค.2555
ร.ร.เพชรเกษม ทัศนศึกษา ลาวใต้ ปากเซ น้ำตกหลี่ผี คอนพะเพ็ง 3-6 พ.ย.2555
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ทัศนศึกษาดูงาน เกาหลี 9-13 ต.ค. 2555
กองคลัง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สัมมนา ตรัง สตูล หาดใหญ่ 28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2555
สังฆมณฑลจันทบุรี แสวงบุญเวียดนามใต้ - กลาง 29 ส.ค.. -5 ก.ย. 2555
ร.ร.คริสตสงเคราะห์ นครนายก ทัศนศึกษา ประเทศมาเลเซีย คาเมรอนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ 1-5 พ.ค. 2555
ร.ร.ดาราสมุทร ท่าไข่ ทัศนศึกษา ประเทศมาเลเซีย คาเมรอนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ 18-21 มีนาคม 2555
ร.ร.นครนายกวิทยาคม ทัศนศึกษา อีสาน-เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 6-11 มี.ค. 2555
ร.ร.ดาราจรัส บางคล้า ทัศนศึกษา เชียงใหม่ ล่องแม่ปิง ดอยอ่างขาง 26-30 ธันวาคม 2554
ร.ร.ลัมแบรต์พิชญาลัย ทัศนศึกษา เชียงใหม่ ล่องแม่ปิง ดอยอ่างขาง 26-30 ธันวาคม 2554
ร.ร.มารดานุสรณ์ ตราด ทัศนศึกษา แม่ฮ่องสอน - ปาย 25-29 ธันวาคม 2554
ร.ร.มารีวิทยา ปราจีนบุรี ทัศนศึกษา ประเทศมาเลเซีย คาเมรอนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ 9-13 ธันวาคม 2554
มหาวิทยาลัยรามคำแหง นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ ศรีสะเกษ และขอนแก่น ดูงาน สิงคโปร์ 14-16 พ.ย.54
ร.ร.พระวิสุทธิวงศ์ ลำไทร พักผ่อนประจำปี เชียงราย - เชียงใหม่ 2-5 พ.ค.54
ซิสเตอร์คณะรักกางเขน จันทบุรี แสวงบุญแกรนด์เวียดนาม 25 เม.ย.- 1 พ.ค. 54
แสวงบุญทัวร์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 5 ของประเทศพม่า 8-13 เม.ย. 54
ร.ร.มารีวิทย์ พัทยา สัตหีบ ทัศนศึกษา เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี 8-13 เม.ย. 54
ร.ร.มารีวิทย์ พัทยา สัตหีบ ทัศนศึกษา เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 8-13 เม.ย. 54
วัดคาทอลิค ปากช่อง แสวงบุญ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 28-31 มี.ค. 54
ร.ร.พระหฤทัยคอนแวนต์ ทัศนศึกษา ภูเก็ต พังงา กระบี่ 23-27 มี.ค. 54
ร.ร.ดาราสมุทร ท่าไข่ ทัศนศึกษา เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 14-19 มี.ค. 54
พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑเลย์ อินเล 15-19 ก.พ. 54
ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี ทัศนศึกษา แม่ฮ่องสอน-ปาย เชียงใหม่ 16-20 ม.ค. 2554
ร.ร.ปัญจทรัพทย์ ดินแดง ทัศนศึกษา ล่องแม่ปิง เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง 26-30 ธันวาคม 2553
ร.ร.มารีวิทยา ศรีมโหสถ ทัศนศึกษา เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 26-31 ธันวาคม 2553
เวียดนามแกรนด์ทัวร์ 8-14 พ.ย. 53
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ศูนย์ตราด นักศึกษาสหวิทยาการ ทัศนศึกษา ดูงาน ฮานอย-ฮาลอง 28-31 ต.ค. 53
สนง.เขตบางแค ส่วนการศึกษา ทัศนศึกษา ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 15-20 ต.ค. 53
ร.ร.นวมราชานุสรณ์ ทัศนศึกษา เกาะช้าง จ.ตราด 20-21 ก.ย. 53
มหาวิทยาลัยคริสเตียน ทัศนศึกษา ประเทศสิงค์โปร์ 17-19 ก.ย. 53
ร.ร.โยนออฟอาร์ค ทัศนศึกษา เกาหลี เกาะนะมิ - มาเก๊า เดอะเวเนเชี่ยน 25-29 เม.ย. 53
กวางเจา - จางเจียเจี้ย 16-21 เม.ย. 53
ร.ร.ดาราจรัส บางคล้า จำนวน 67 คน ทัศนศึกษา ตรัง-กระบี่ 14-18 มี.ค.53
สิบสองปันนา - คุนหมิง 26 ก.พ. - 2 มี.ค. 53
ร.ร.นวมราชานุสรณ์ จำนวน 62 คน ทัศนศึกษา ล่องแม่ปิง เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ดูงานโรงเรียนจอมทอง 20-23 มกราคม 2553
ร.ร.ปัญจทรัพย์ ดินแดง จำนวน 117 คน ทัศนศึกษา ประเทศมาเลเซีย คาเมรอนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ 27-31 ธันวาคม 2552
เกาหลี เกาะนามิ - มาเก๊า เดอะเวเนเชี่ยน 18-22 ต.ค. 52
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา ดูงานโรงเรียน กรุงฮานอย ล่องอ่าวฮาลองเบย์ 14-17 ต.ค. 52
แสวงบุญแม่พระลาวาง เวียดนามกลาง - เหนือ ฮาลองเบย์ 4-11 ต.ค. 52 Part 2
แสวงบุญแม่พระลาวาง เวียดนามกลาง - เหนือ ฮาลองเบย์ 4-11 ต.ค. 52 Part 1
ชมรมข้าราชการ บำเน็จบำนาญ นครนายก ทัศนศึกษา ลังกาวี (มาเลเซีย) 19-23 เม.ย.52
ร.ร. พระวิสุทธิวงส์ ลำไทร พักผ่อนประจำปี ตรัง - กระบี่ 16-20 มี.ค.52
ร.ร.ปัญจทรัพย์ ดินแดง จำนวน 101 คน ทัศนศึกษาและดูงานโรงเรียนมัธยม ณ ประเทศสิงค์โปร์ ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2552  
แสวงบุญเวียดนามแกรนด์ทัวร์ 16-22 ก.พ.52
ชมรมข้าราชการ บำเน็จบำนาญ นครนายก ทัศนศึกษา เมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินแขวน 7-10 ก.พ.52  
คณะคามิลเลี่ยน ประเทศไทย แสวงบุญ เวียดนาม 9-14 ม.ค. 52
ร.ร.ราษฎร์บำรุงศิลป์ อยุธยา ทัศนศึกษา เวียดนามกลาง 25-30 ธันวาคม 2551
ร.ร.ไตรราชวิทยา อยุธยา ทัศนศึกษา ปาย - แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่ 25-29 ธ.ค. 51 
โฮจิมินห์ - ดาลัด 23-27 พ.ย.51
ร.ร. คริสตสงเคราะห์ พักผ่อนประจำปี กระบี่-พังงา 19-23 ต.ค.51
ร.ร.ดาราสมุทร ศรีราชา ทัศนศึกษา เวียดนามกลาง 14-19 ตุลาคม 2551 
 
 
                               
 
 ทัวร์จีน  ทัวร์เกาหลี  ทัวร์ญี่ปุ่น  ทัวร์ฮ่องกง  ทัวร์เวียดนาม  ทัวร์พม่า   ทัวร์สิงคโปร์  ทัวร์บาหลี   ทัวร์มาเลเซีย  ทัวร์ลาว 
ทัวร์ภาคเหมือ  ทัวร์ภาคใต้  ทัวร์ภาคอีสาน  ทัวร์ภาคตะวันออก  ทัวร์ภาคกลาง
                                                                                                 
บริษัท เอ-สกาย ทัวร์ จำกัด  A-SKY TOUR CO.,LTD.
TEL: +66 2 9488881 +66 81 8521347 FAX: +66 2 9488882  E-mail: info@a-skytour.com
CopyRight©2011  a-skytour.com All Rights Reserve.